diumenge, 2 de desembre de 2012

Amb un bon cop de mà d'en Xevi P. he/m escrit:“Qui vulgui música que se la pagui”, 
diu un regidor del grup Units per Decidir (AUD) al ple municipal

Al ple del 29 de novembre, a l’Esquirol, els regidors havien de donar suport o no una proposta de l’equip de govern per modificar els pressupostos del 2012. Entre les partides que es proposaven modificar n’hi ha una que té per títol “Activitats escolars i Escola de música”, que té pressupostats 27.000 euros i que es proposava d’augmentar excepcionalment de 7.500 euros. L’escola de música és compartida amb l’Ajuntament de Roda de Ter, que n’és el titular, i fins a aquest octubre passat l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó – l’Esquirol abonava trimestralment la part de despesa que li corresponia d’acord amb un conveni intermunicipal, que a l’octubre es va revisar perquè el pagament passés a ser mensual per evitar endarreriments. La proposta de modificació de la partida naixia d’aquests endarreriments, i així ho va explicar l’equip de govern, que va assegurar que al pressupost del 2013 la partida es mantindria en 27.000 euros perquè els pagaments estarien actualitzats.

Tot i les explicacions, el regidor d’AUD, Joan Callejón, es va manifestar absolutament contrari no només a la proposta de modificació del pressupost d’aquesta partida, sinó que a més a més va deixar ben clar, puntualitzant que era la seva opinió, que en el moment de crisi que vivim no pensava donar suport a la possibilitat que l’Ajuntament destinés més diners a la música, i que “qui vulgui música que se la pagui”.

Això va obligar el cap de llista d’AUD a fer un esforç intel·lectual considerable per justificar el seu “no” a la proposta de modificació del pressupost d’aquesta partida, argumentant que no podien donar-hi suport sense haver consultat prèviament el detall exacte del nombre d’alumnes de l’escola de música matriculats a l’Esquirol i sense conèixer el contingut del conveni intermunicipal sobre l’escola de música.

Les concepcions i les idees sobre què és o ha de ser una societat oberta, democràtica i social també es fan evidents en els discursos apassionats del debat polític.

El regidor d’AUD no va semblar tenir en compte o donar importància al fet que l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó - l’Esquirol també destina importantíssimes quantitats a l’esport municipal en forma de manteniment dels espais on es realitzen i pagant la llum, la calefacció i l’aigua calenta de les instal·lacions, a més de les corresponents aportacions econòmiques anuals als equips de futbol; que des de fa anys també dóna suport en ajudes econòmiques, en infraestructures i en recursos humans a la pedalada Cabrerès BTT (que només dura un cap de setmana), o que col·labora amb el transport dels alumnes de l’escola per fer un trimestre de natació en horari escolar, i amb l’AMPA per fer l’activitat extraescolar també de natació.

A més a més, convindria no oblidar que l’Ajuntament paga la part del cost de la llar d’infants de l’Esquirol que no queda coberta pels usuaris i per les ajudes de la Generalitat i la Diputació. La llar d’infants municipal forma part del projecte educatiu del municipi, i és membre del Consell Escolar Municipal que la regidoria de Participació de l’equip de govern actual va crear a finals del 2011. L’equip de govern té tota la voluntat de mantenir aquest servei, que considera essencial, tot i no formar part del sistema d’ensenyament obligatori, però el nombre d’usuaris ha disminuït aquests últims anys fins a arribar als 21 infants d’aquest curs, i durant el curs 2011-2012 va representar per al municipi un cost d’uns 35.000 euros.

L’Escola de Música El Faristol també forma part del projecte educatiu del municipi des de la seva creació l’any 2004, i, igual que la llar d’infants, és membre del Consell Escolar Municipal. La seva activitat no es limita a les hores de docència amb els alumnes, sinó que també participa en la vida cultural del municipi amb concerts i xarangues al llarg de l’any, sovint en col·laboració amb altres entitats municipals com la coral Loreley, el CDAC, l’escola de primària, la Veu de Sescorts (amb un concert per la festa major de Sant Martí), etc. L’Escola de Música té un total de 139 alumnes matriculats, dels quals 47 són del municipi de Santa Maria de Corcó – l’Esquirol.

¿Per on voldrà seguir el senyor regidor quan ens hàgim carregat l’escola de música?

Seguidors