divendres, 26 d’octubre de 2012

Govern minoritari o govern utilitari ?

Discutir sobre el fet que per a l'ús d'instal·lacions o espais municipals s'hagi d'establir una taxa, un criteri; i que quant i com es cobra o no, no pot dependre de la bona voluntat i apreciació comercial d'un o uns ciutadans, sinó que ho ha d'establir, decidir i fixar el ple de l'ajuntament, em sembla, com vaig intentar explicar en l'article anterior (sembla que sense gaire éxit) un debat superat ja fa més d'un segle. Evidentment, respecto profundament a CiU i a qui comparteixi el seu criteri, quan manifesta una opinió contrària. Cap problema.
Governar només tres regidors, en sí mateix, sense més consideracions, no és diferent de governanr amb 10 o amb 11. 
La lògica democràtica (ben poc assenyada avui en dia, per cert !) diu que hauria de governar la llista més votada, llevat que les altres aconsegueixin una majoria suficient.
He mantingut que no em sentia legitimat governant només amb tres regidors. Després de les converses, diferents dies després del juliol, amb els regidors de Convergència i Unió, avui em considero tant legitimat, almenys, com ho poden estar els regidors de Convergència i Unió quan governin.
La responsabilitat que pugui tenir Cabrerès i Progrés en l'existència d'un govern minoritari és, com a mínim, la mateixa que té Convergència i Unió ( i si voleu la mateixa que té AUD). I correspon a Convergència i Unió explicar perquè no conforma una majoria necessària: negociant més flexiblement la proposta de Cabrerès i Progrés o menjant-se les diferències personals amb AUD i formalitzant una moció de censura al govern minoritari actual.

Seguidors